DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Trwają staże zawodowe!

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy i mają na celu zdobycie doświadczenia przez uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają kursy komputerowe ECDL!

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują kursy komputerowe ECDL Start oraz ECDL Core.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja staży zawodowych!

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie Morzeszczyn”, którzy wcześniej ukończyli szkolenia, odbywają staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Trwa kontynuacja staży zawodowych!

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy i mają na celu zdobycie doświadczenia przez uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu kontynuują staże zawodowe!

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie Morzeszczyn”, którzy wcześniej ukończyli szkolenia zawodowe, kontynuują staż, zdobywając doświadczenie zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja staży zawodowych!

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie Morzeszczyn”, którzy wcześniej ukończyli szkolenia, odbywają staż zawodowy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają kursy komputerowe ECDL!

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują kursy komputerowe ECDL Start oraz ECDL Core.

                                                                                                                                                                   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa kontynuacja staży zawodowych!

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy i mają na celu zdobycie doświadczenia przez uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl