DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Warsztaty poradnictwa zawodowego rozpoczęte!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” rozpoczęły się kolejne zajęcia warsztatowe.

Czytaj więcej...

Zakończono szkolenie „Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym”!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” rozpoczęło się kolejne szkolenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Zakończono kolejne szkolenia zawodowe!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” zakończyły się kolejne szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej...

Trwają staże zawodowe!

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

Czytaj więcej...

Rozpoczęto szkolenie zawodowe!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” rozpoczęło się ostatnie szkolenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Zakończono Warsztaty interpersonalne!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” zakończyły się kolejne zajęcia warsztatowe.

W dniu dzisiejszym  zakończyły się w Kwidzynie, „Warsztaty interpersonalne”, w których udział brali uczestnicy projektu z grupy jedenastej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończono Warsztaty poradnictwa zawodowego!

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” zakończyły się kolejne zajęcia warsztatowe.

Czytaj więcej...

Trwa kurs komputerowy ECDL Core!

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuują kurs komputerowy ECDL Core.

 

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl