DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Druga grupa kontynuuje kurs komputerowy ECDL Core

Druga grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuuje kurs komputerowy ECDL Core.

Kurs komputerowy ECDL Core, obejmuje 120 godzin, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi 7 modułów tematycznych.

Po  zaliczeniu egzaminów dotyczących weryfikacji wiedzy z modułów, kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

                                                                                                                                                                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają staże zawodowe!

 

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

Czytaj więcej...

Kurs prawa jazdy kat. B trwa!

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują część praktyczną kursu prawa jazdy kat. B. 

Czytaj więcej...

Trwają staże zawodowe!

            Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy. Uczestnikom stażu przysługuje stypendium stażowe,              a opiekunom praktyk wynagrodzenie, które jest wypłacane w całości z funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

Druga grupa kontynuuje kurs komputerowy ECDL Core!

          

Druga grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuuje kurs komputerowy ECDL Core.

Kurs komputerowy ECDL Core, obejmuje 120 godzin, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi 7 modułów tematycznych.

Po  zaliczeniu egzaminów dotyczących weryfikacji wiedzy z modułów, kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Czytaj więcej...

Już wkrótce odbędzie egzamin ECDL Core!

          

Już niebawem odbędzie się egzamin ECDL Core, który zostanie zorganizowany dla drugiej grupy uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”.

Czytaj więcej...

Trwają staże zawodowe!

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

Czytaj więcej...

Druga grupa rozpoczęła kurs komputerowy ECDL Core!

W dniu dzisiejszym rozpoczął się kurs komputerowy ECDL Core dla drugiej grupy uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl