DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Kurs komputerowy ECDL Start trwa

Pierwsza grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuuje kurs komputerowy ECDL Start.

                                                                                                                                                                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże zawodowe w toku

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy. Uczestnikom stażu przysługuje stypendium stażowe,              a opiekunom praktyk wynagrodzenie, które jest wypłacane w całości z funduszy unijnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja kursu komputerowego ECDL Core

Trzecia grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” kontynuuje kurs komputerowy ECDL Core.

                                                                                                                                                                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trzecia grupa rozpoczęła kurs komputerowy ECDL Core

Trzecia grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” rozpoczęła w dniu dzisiejszym kurs komputerowy ECDL Core.

                                                                                                                                                                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy kontynuują staże

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy. Uczestnikom stażu przysługuje stypendium stażowe,              a opiekunom praktyk wynagrodzenie, które jest wypłacane w całości z funduszy unijnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Druga grupa zakończyła kurs ECDL Core

Druga grupa uczestników projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” zakończyła w dniu dzisiejszym kurs komputerowy ECDL Core.

Kurs komputerowy ECDL Core, obejmował 120 godzin, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi 7 modułów tematycznych.

Po  zaliczeniu egzaminów dotyczących weryfikacji wiedzy z modułów, uczestnicy otrzymają certyfikat.

                                                                                                                                                                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa kurs prawa jazdy kat. B

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują część praktyczną kursu prawa jazdy kat. B.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże zawodowe trwają

Uczestnicy projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”  kontynuują staże zawodowe.

            Staże trwają od 3 do 6 m-cy. Uczestnikom stażu przysługuje stypendium stażowe,              a opiekunom praktyk wynagrodzenie, które jest wypłacane w całości z funduszy unijnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl