DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.....

Czytaj więcej...

Zapraszamy do biura projektu!

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do biura projektu....

Czytaj więcej...

UWAGA! PROJEKT DLA MIESZKAŃCÓW KWIDZYNA!

Fundacja Ekspert - Kujawy od paździenika 2013 r. rozpoczyna realizację projektu na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn...      

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl