DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Zapytanie ofertowe

ZAPRASZAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Czytaj więcej...

Zapytanie aplikacyjne

ZAPRASZAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW DOT. ZAPYTANIA APLIKACYJNEGO

Czytaj więcej...

Zapytanie aplikacyjne

ZAPRASZAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW DOT. ZAPYTANIA APLIKACYJNEGO

Czytaj więcej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl