DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia aktywności społecznej i zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku od 15 do 30 lat z gminy miasta Kwidzyn, zagrożonych wykluczeniem społecznym do dnia 30.06.2015 r. oraz znalezienie pracy w okresie realizacji projektu przez co najmniej 24 uczestników/uczestniczek.
 

Do celów szczegółowych zaliczono:
- Podniesienie świadomości w zakresie własnych kompetencji, przez 120 uczestników/uczestniczek (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru
realizacji projektu poprzez indywidualną analizę predyspozycji zawodowych do 30.06.2015 roku
- Zmotywowanie i zwiększenie aktywności społecznej 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru realizacji projektu, do dnia 30.06.2015 roku;
- Podniesienie / zmiana kwalifikacji zawodowych 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru realizacji projektu, do 30.06.2015 roku.

.......

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl