DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Zakończono kurs komputery ECDL Start!

baner kapital ludzki

Uczestnicy projektu: „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”, którzy uczęszczali na zajęcia w pierwszej grupie, zakończyli w dniu dzisiejszym kurs komputerowy ECDL Start.

Zajęcia realizowane były od 31 marca br.

Kurs obejmował 4 moduły i trwał 75 godzin.             

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl