DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Dobiega końca realizacja projektu!

baner kapital ludzki

Dnia 30 czerwca 2015 roku zostanie zakończona realizacja projektu „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” W tym samym dniu uczestnicy, którzy odbywali staż, będą kończyli udział zarówno w stażu, jak i w projekcie.

Projekt realizowany był od 1 października 2013 roku na terenie gminy miejskiej Kwidzyn.

Udział w projekcie wzięło 125 osób, z czego 62 uczestniczyły w stażach zawodowych.

Uczestnicy projektu mieli ponadto możliwość skorzystania z wielu innych form wsparcia:

Indywidualnych rozmów doradczych z:

- psychologiem,

- doradcą zawodowym,

- pośrednikiem pracy;

Warsztatów:

- warsztaty prawno – społeczne

- warsztaty interpersonalne

- warsztaty poradnictwa zawodowego

Szkoleń zawodowych:

  • Pracownik biurowy
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  • Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym
  • Obsługa maszyn do prac drogowych i ziemnych

Dodatkowych kursów:

  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Kurs komputerowy ECDL Start
  • Kurs komputerowy ECDL Core

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl